Zákony a vyhlášky související s provozem (historických) motorových vozidel          Právní předpisy v úplném a platném znění

          Zimní pneumatiky od 1.11. do 31.3.

          Elekronické-editovatelné formuláře registru silničních vozidel


          O ekologických poplatcích za automobily,seznam akredit.vrakovišť zde

          Vyhláška 144/2012Sb. o testování za účelem odpuštění ekopoplatku

          Informační tabulka kódu emisních limitů – normy EURO – bez záruky !!!!


          Zák.361/2000Sb. o silničním provozu

          Dopravní značky - vysvětlení

          NOVÉ dopravní značky - platnost od 1.1.2016 !!!

          Bodový systém

          Přehled všech typů řidičských oprávnění v Česku.


          Vyhláška 355/2006Sb o registraci histor. a sport. histor. vozidel a o jejich testování a provozu - novela z roku 2012

          Vyhláška 341/2002 MDo schvalování tech. způsob. a podmínkách provozu vozidel na pozem. komunikacích

          Zák.56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - výtah ze zákona (platný od 1.7.2006)

          Metodický pokyn č.1/2006 MD k zabezpečení schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla..Informace zde uváděné jsou  informativní.Pokud zjistíte, že zde jsou již nepravdivé údaje, prosím, upozorněte mě na mail-opravím. Děkuji