Vyhláška min. dopr. o registraci historického vozidla č.355/2006Sb. ze dne 14.7.2006

Postup při testaci historického vozidla

Co to je „zvláštní registrační značka“?
Je to vlastně SPZ přidělená historickému vozidlu (do roku výroby 1980), se kterou můžete vozidlo provozovat na veřejných komunikacích. V současné době již není nutné vést knihu jízd, jak tomu bylo v minulosti. SPZ (ZRZ) je evidována na majitele, lze ji tedy používat na více vozidel. Povinné ručení za vozidlo opatřené touto značkou činí ročně 1/12 částky pro daný obsah motoru. Máte-li historických vozidel víc, počítá se vozidlo s nejvyšším obsahem

Jak ji získat?

Nejdříve se svým vozidlem projdete tzv. klubovou testací a po ní následuje testace krajská.

Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.

Obecné podmínky

·           v roce 2010 - lze provést veteránská testace na vozidlech vyrobených do 31.12.1980 ( viz. Technický kodex FIVA 2010 a Příloha č.6, bod 3 vyhl. 355/2006 Sb)

·           pro prodloužení klubové testace je nutno vozidlo fyzicky přistavit klubovým testačním komisařům

·           Vozidlo musí být přistaveno ke klubové a krajské testaci v perfektním technickém, optickém a historicky věrném stavu.

·           Všechny fotografie musí být dle vzoru , na lesklém fotografickém papíru - ne z tiskárny, auto musí vyplňovat maximální plochu fotografie, musí být čisté , bez starých značek( např. po dovozu ze zahraničí) a v okolí a na pozadí nesmí být žádná osoba, jiné vozidlo, apod.

Klubová testace

·           Vozidlo musí být fyzicky prohlédnuto testačním komisařem - buď dovezete nebo si domluvíte návštěvu o Vás(5 Kč/km )

·           Žádost o provedení testování historického vozidla

·           testační protokol(viz. příloha č.2 vyhl.355/2006 Sb)1 x originální formulář (tvrdý papír) + 1 x kopie (na tenkém papíru) – formuláře musí být vyplněny samostatně , vlastní rukou majitele

·           doklad o nabytí vozidla ( kupní smlouva, starý tech.průk. apod)

·           veškerá dokumentace, která je k vozidlu k dispozici

·           FOTO: 3ks předobočních foto rozměru 9x13 cm - dle vzoru a 3ks zadobočních foto rozměru 9x13 cm - dle vzoru

·           Pokud má vozidlo „normální“(bílé)) RZ stačí tato klubová testace k získání 1/12 pojištění a není nutné pokračovat v získání krajské testace

Krajská testace (pro vozidla bez „normální" RZ)

·           Testační protokol 7ks

·           Potvrzení o technickém stavu vozidla – vystaví STK nebo autorizovaný servis. Na protokole musí být záznam o kontrole částí vozidla dle § 6 odst.4 vyhl. 355/2006 Sb. Na protokolu musí být údaje o majiteli vozidla a základní identifikační znaky vozidla (VIN resp. č.kar, mot.atd.). Tento protokol musí být opatřen razítkem provozovny, kde byla prohlídka provedena.

·           Povinné ručení - nezbytné při registraci na krajském úřadě. Pojišťovna vystaví po úhradě (1/12) pojistného doklad (zelenou kartu), zatím bez uvedení ZRZ. Po obdržení ZRZ si opět zajdete na příslušnou pojišťovnu, a tuto značku si necháte do karty doplnit

·           FOTO: 6ks předobočních foto rozměru 9x13 cm - dle vzoru a 6ks zadobočních foto rozměru 9x13 cm - dle vzoru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po úspěšné klubové a krajské testaci se majitel se všemi doklady dostaví na magistrát krajského města – dle trvalého bydliště pro jihomoravský kraj – Brno), kde mu bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení a vydána zvláštní RZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·           platnost KLUBOVÉ - prodlužuje předseda testační komise klubu po vypršení doby platnosti, uvedené na průkazu. K prodloužení se dokládá protokol z STK- pro vozidla s normální RZ.

·           platnost KRAJSKÉ testace je JEDEN rok a musí se prodloužit (spolu s klubovou testací – ta v tomto případě je taky jeden rok) do 31.5. každého roku (týká se vozidel s veteránskou RZ).K prodloužení se dokládá potvrzení o technickém stavu vozidla.Průkaz každoročně po doporučení klubové testační komise prodlužuje předseda KTK (Krajské testační komise).

Vzor protokolu o testování historického vozidla - (*.zip) informační pomůcka ke shánění potřebných údajů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěry ze školení testačních komisařů xx.1.2011 v Praze:

---   Technický kodex FIVA 2010, definuje historické vozidlo starší 30let. Kluby musí dodržovat přesto, že vyhláška 355/2006Sb. o registraci historického vozidla, dovoluje schvalovat vozidla 25 let stará - tzn. vyrobená do 31.12.1986.

---   Pokud po koupíte auto např. z roku 83, které již bylo testováno (ale prodejem platnost dokladů samozřejmě končí), tak ho zase bez problémů otestujete a přihlásíte, i když už bude hranice snížena na rok 80. Jakmile už to jednou bylo testováno, platí při prodeji a koupi ta pravidla, která platila při první testaci resp. registraci.

---   LZE testovat i vozidlo s provozem na LPG a to i v případě, že tam ten plyn byl namontován před 5ti lety! Jde totiž o minoritní technickou skupinu v automobilu a dále jde o vratnou úpravu, tedy nejde o zásah do historické původnosti - to jsou slova p.Pokorného z Ministerstva dopravy. Akorát musí být označeno kategorií "D" - vozidlo upraveno mimo období. Stejně tak je to s výměnou motoru, jako příklad byla uvedena Aero 30 s motorem z Wartburga, prostě se to tak v té době dělalo a tudíž je to doklad toho jaká byla doba a opět p.Pokorný z MD na to řekl, že ano, takové vozidlo lze testovat, ale opět se to musí zapsat do poznámky a musí mít uvedenou správnou kategorii. Stejný přístup lze aplikovat na výměnu motoru třeba benzín za naftu, pokud byla schválena a zapsána v TP.

---   Pokud budete mít v autě neorig. interiér, nebo např.přední světla (známé - hranáče místo kulatých u W123), apod. tak i toto lze testovat, ale musí se to uvést do poznámek, takže úpravy a odlišnosti proti datakartě, pokud byly dobové, jsou povoleny!

---   Replika nebo kopie historického vozidla, vyrobená v letech 1981-2010 - NENÍ HISTORICKÉ VOZIDLO!!!!!!

---   Do vydání novely vyhlášky 355/2006Sb., registrační úřady NEAKCEPTUJÍtestaci na historickou původnost pro odpuštění ekologického poplatku při převodu vozidla staršího 30 let

---   V současné době historická NÁKLADNÍ vozidla nad 12,5 tuny ,provozovaná na bílých-žlutých=normálních RZ, by MĚLA PLATIT silniční daň. V nových daňových předpisech vypadla vyjímka neplacení pokud je vozidlo používáno pro soukromé účely (nebo jak to tam bylo). - bude vyvoláno jednání na min.financí.

---   Placení mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny - zase NENÍ žádná vyjímka pro historická vozidla - bude vyvoláno jednání na min. financí a dopravy.

Zde je vyjádření ředitelství silnic a dálnic na můj dotaz:

Vážený pane,
jménem ředitelství silnic a dálnic ČR, provozovatele systému elektronického mýta, Vám děkujeme za Váš e-mailový podnět, přijatý dne 26.01.2010, týkající se zpoplatnění vozidel s hmotnost nad 3500 kg,provozovaných na zelených veteránských RZ.
Sdělujeme Vám, že hrazení mýtné povinnosti se vztahuje na vozidla, která mají v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501kg nebo více. Pokud Vaše vozidla hmotnost 3.501 kg přesahují, bude třeba pořídit pro ně premid jednotky buď v režimu předplatného, nebo v režimu platby následné.
V případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 698 629, která pracuje nepřetržitě 24 hodin denně.

S pozdravem a přáním pěkného dne ....

---   Půjde provést otestování vozidla s doklady v depozitu a rozebraného na renovaci, pro potřebu převodu na registračním místě a neplacení ekologického poplatku.(ale až bude platit novela vyhlášky 355/2006Sb a na základě posouzení každého jednotlivého případu testačním komisařem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace na této stránce jsou čerpány ze školení testačních komisařů dne xx.1.2011